Štatistiky

Vyhľadávanie v systéme, vytváranie nových bibliografických záznamov, entít alebo akákoľvek iná činnosť v systéme či už návštevníka alebo správcu predstavuje dôležitý zdroj údajov o jeho využívaní a prevádzke. Všetky údaje vieme štatisticky vyhodnocovať a zobraziť pomocou grafov. Základné štatistiky predstavujú:

  • celkový počet dokumentov / jednotlivých entít
  • typologické členenie dokumentov
  • počet dokumentov na základe oblasti výskumu
  • jazykové členenie dokumentov
  • počet návštevníkov (jedineční / vracajúci sa)
  • počet vyhľadávaní

Okrem spomenutých vieme vyhodnocovať akýkoľvek údaj a nastaviť akúkoľvek štatistiku.

Ukážka štatistík

statistikastatistika2

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: