4bigData

4bigData spol. s r. o.

IČO: 48 175 013
DIČ: 2120077311
Bankové spojenie: TB,  Karloveská 1 Bratislava, 2943004727 / 1100
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4300 4727
 

Sídlo a fakturačná adresa: 
Pod rovnicami 2, 84104 Bratislava

Bankové spojenie: 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, 104251/B

Spoločnosť NIE JE v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní.

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: