Projekty

Konceptuálne sa STRIX skladá z troch úrovní – projektov, kategórií a oblastí.

Projekty môžu predstavovať skutočné projekty, alebo vašich zákazníkov. Do projektov následne prideľujete používateľov s konkrétnymi oprávneniami. 

Každý projekt obsahuje 1 alebo viac kategórií, ktoré zase môžu reprezentovať vaše zmluvné vzťahy so zákazníkmi. Do kategórií zaraďujete členov projektu, určujete im druh práce a nastavujete podporované typy požiadaviek.

Ukážky

Prostredie pre zakladanie nového projektu

novy projekt 

Prostredie pre zakladanie novej kategórie

nova kategoria

Založenie novej oblasti

nova oblast

Založenie nového konta

novy pouzivatel

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: